عشق اشتباه

یادداشتهای یک عاشق به معشوقه

متن آهنگ دل من از داریوش

دل من دیگه خطا نکن


با غریبه‌ها وفا نکن


زندگی رو باختی دل من


مردم رو شناختی دل من

زندگی رو باختی دل من


مردم رو شناختی دل من

تا به کی سرا پا حقیقتی


تا به کی خراب محبتی


همنشین این و اون می‌شی


خسته و پریش و خون می‌شی


دشت بخت تو کویر می‌شه


مرغ آرزوت اسیر می‌شه

روبروت سراب


پشت سر خراب


روبروت سراب


پشت سرخراب

ساکت و صبوری دل من


مثل بوف کوری دل من


زندگی رو باختی دل من


مردم رو شناختی دل من

دل من دیگه خطا نکن


با غریبه‌ها وفا نکن


زندگی رو باختی دل من


مردم رو شناختی دل من

توی خون نشستی دل من


بی‌صدا شکستی دل من


زندگی رو باختی دل من


مردم رو شناختی دل من

ساکت و صبوری دل من


مثل بوف کوری دل من


زندگی رو باختی دل من


مردم رو شناختی دل من+ نوشته شده در  ۹۰/۰۸/۲۰ساعت 13:45  توسط یه دیوونه  |