رضایا


واسه من تنهایی شده عادت. رفتی و شکوندی دلو راحت. اما من هنوزم دیوونه ی تو ام. یه روزی واسه تو من چی بودم. بگو یادته خوب عزیزم. اون روزا. همه ی اون شب ها. تو بودی با من. اینو یادته حتماً. تو بودی اونی که. گفتی یا تو یا اصلاً. نزار فراموشم شه. خاطره ها مون. تو واسه قلبم. نبودی مهمون. تو مال من بودی. آره

2@fm

بیا گل نازم سرونازم برگرد پیشم. آخه با وجود تو فقط من سرگرم میشم. درست زمانی داشتم نیاز بهت. تو رفتی و واسم نسوخت زیاد دلت. گفتی باید برم. خب مرامم اینه. با اینکه میدونستی تو دوریت عذابم میده. گفتم آره برو تو واسم ثابته عشقت. من احساسی ام اما تو عاشق عشقت

رضایا

تو بودی با من. اینو یادته حتماً. تو بودی اونی که. گفتی یا تو یا اصلاً. نزار فراموشم شه. خاطره ها مون. تو واسه قلبم. نبودی مهمون. تو مال من بودی. آره
دیگه نمی خوام یه لحظه بی تو. بشینم غروب دریا رو ببینم. رفتی نفهمیدی دیوونه تم

2@fm

نگو من بد بودم منو از یاد نبر. بزار خودم به همه بگم تو فریاد نزن. باید فراموشت کنم اینو خوب می دونم. این ترانه م مال تو که من خوب می خونم. خوب می دونم تو اون آدم سابق نیستی. من تو رو خیلی می خوام و تو صادق نیستی. ده حرف بزن تو که آدمی ساکت نیستی. ده بگو بگو تو آدم سابق نیستی

رضایا

تو بودی با من. اینو یادته حتماً. تو بودی اونی که. گفتی یا تو یا اصلاً. تو مال من بودی